Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

Wyjazd do Wrocławia oraz Drezna

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

MADRYT 01.03. – 06.03. 2015

Konferencja dla nauczycieli


 


Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w pięciodniowej międzynarodowej konferencji na temat mediacji i mentoringu, którą przygotowała hiszpańska szkoła współpracująca z nami w ramach programu Erasmus+, projekt Peer2Peer. W ramach konferencji wysłuchali wielu ciekawych wykładów, wzięli udział w spotkaniach z nauczycielami i uczniami zaangażowanymi w

mediacje oraz z przedstawicielami hiszpańskiej policji.

 

Podczas pobytu w Madrycie odwiedzili  również inne szkoły hiszpańskie realizujące programy mediacyjne. W ostatnim dniu konferencji uczestniczyli w spotkaniu z hiszpańskim ministrem sprawiedliwości oraz innymi przedstawicielami rządu, którzy wspierają programy mediacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAMY LAUREATA I FINALISTĘ

XII KONKURSU WIEDZY O SZTUCE

MUZYKA 

 

Makary Sierpiński uczeń klasy II Katolickiego Gimnazjum otrzymał tytuł laureata, tytuł finalisty przypadł Mai Pawłowskiej uczennicy klasy III Katolickiego Gimnazjum.
GRATULUJEMY!!!

 


 

Bernard Maseli – polski muzyk, wibrafonista, kompozytor, pedagog, realizator nagrań, wirtuoz gry na instrumencie malletKAT wystąpił gościnnie w kwietniu br. w Klubie pod Filarami. W koncercie uczestniczyli uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum. Oprócz merytorycznej części koncertu poświęconej historii postania KAT-u uczniowie mieli także możliwość wysłuchania znanych standardów jazzowych w wykonaniu najlepszego wibrafonisty w Polsce i na świecie.


 

GORZOWSKIE TARGI EDUKACYJNE SZKOŁY

 I PRACODAWCY 6-7 MARCA 2018

06 marca uczniowie III klasy Katolickiego Gimnazjum wraz z Panią Sylwią Maćkałą wzięli udział w Gorzowskich Targach Edukacyjnych, które odbyły się w hali sportowej OSIR-u w Gorzowie Wlkp., ul. Słowiańska 10.

 

 Głównym celem organizowanych targów było przede wszystkim promocja szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

Podczas targów zaprezentowało się ponad 60. wystawców, wśród których znajdą się szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiciele biznesu i organizacji pracodawców oraz gorzowskie uczelnie. Uczniowie,  klasy III gimnazjum, którzy za moment staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej,  mogli skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich.


 

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI” TAK POMAGAM”

Wzorem lat ubiegłych wolontariusze SKC przy Katolickim Gimnazjum w dniach 09-10 marca 2018 r. uczestniczyli w zbiórce artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, z których Parafialny Zespół Caritas przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przygotuje świąteczne paczki dla najuboższych rodzin.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafią do rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności.

Wystarczy tak niewiele, by sprawić radość innym w zbliżające się Święta Wielkanocne.


 

 KONCERT MAŁEJ AKADEMII JAZZU

Adam Wendt – polski saksofonista, kompozytor, aranżer oraz pedagog był gościem kolejnego spotkania z muzyką jazzową, które odbyło się w lutym 2018 r. w ramach cyklu spotkań MAJ-u.Tym razem słuchacze mogli zmierzyć się z nurtem jazzu elektrycznego. Koncert wzbogacony był o niekonwencjonalne instrumentarium (elektronicznie przetwarzany dźwięk saksofonu,) zróżnicowany, dynamiczny repertuar, oryginalne kompozycje


DIECEZJALNA GALA WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

   

 

  W dniu 05 grudnia 2017 r. przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem Panią Sylwią Maćkałą wzięli udział w DIECEZJALNEJ GALI WOLONTARIATU SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS w Zielonej Górze. Za 10-letnią służbę na rzecz potrzebujących wolontariusze III klasy gimnazjum otrzymali z rąk ks. biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego statuetkę "Młodzież potrafi". Gratulacje wolontariuszom i opiekunowi SKC złożył dyrektor szkoły Pan Marek Robak w obecności wychowawców, nauczycieli i społeczności szkolnej Katolickiego Liceum.


 Warsztaty zawodoznawcze
dla licealistów i gimnazjalistów

 

        W miesiącach lutym i marcu  uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy liceum uczestniczyli  w 2-godzinnych w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Magdalenę Madejczyk doradców zawodowych z ZPPP w Gorzowie Wlkp. Zakres warsztatów obejmował  wybór przedmiotów rozszerzonych a  ich wpływ na dalszy przebieg  ścieżki edukacyjnej  uczniów pierwszej klasy liceum.

Rekrutacja na wyższe uczelnie oraz możliwość finansowania studiów to tematy realizowane w czasie warsztatów zawodoznawczych   przez uczniów trzeciej klasy liceum.

We wtorek  27.02.2018r. uczniowie III klasy gimnazjum
uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Panią Magdalenę Madejczyk z ZPPP z działu doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie przez uczniów  czynników warunkujących wybór dalszej drogi kształcenia, uczestniczenie w testach preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poznanie oferty szkół ponadgimnazjalnych i przebiegu rekrutacji.

 

 

 

 


Frida Kahlo i Diego Rivera.
Polski kontekst

06 grudnia 2016 r. uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum  pod opieką nauczycieli udali się do Poznania  na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.  Jest to  pierwsza  i jedyna w Polsce wystawa Kahlo i Rivery, wzbogacona o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

     
       

 


DZIEŃ HOTELARZA I TURYSTY

W grudniu przedstawiciele klasy III Katolickiego Gimnazjum wzięli udział w Konkursie
 „Dzień Hotelarza i Turysty”, który odbył się w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego,
 Technikum nr 8 w Gorzowie Wlkp.
Oprócz wiedzy z zakresu hotelarstwa, turystyki i geografii uczniowie brali udział w konkurencjach typu rozpoznawanie zapachów, smażenie naleśników, rozpoznawanie smaków i przygotowanie rogalika.

         
         
         


Po przejściu wszystkich konkurencji i zadań testowych nasza drużyna zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!


 WIGILIA DLA UBOGICH

 

W dniu 18 grudnia wolontariusze SKC wraz z opiekunem Panią Sylwią Maćkałą włączyli się w pomoc przy organizacji WIGILII DLA UBOGICH z miasta Gorzowa Wlkp. Wigilia odbyła się w parafii Pierwszych Męczenników Polski z udziałem ks. biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego,  dyrektora Diecezjalnej Caritas ks. Stanisława Podfigórnego i innych zaproszonych gości.

         

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Nasza uczennica - Julia Bury zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.


 

99 lat Niepodległej

     

      


 

Konkurs Literacki

„O Pióro Dyrektora Szkoły”.


Celem konkursu jest rozbudzenie potrzeby własnej twórczości oraz zwiększenie świadomości językowej i literackiej wśród uczniów Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu. Adresatami Konkursu są uczniowie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp.

 

Regulamin.

 1. Do 15 października bieżącego roku szkolnego zostanie podany wspólny dla wszystkich temat prac konkursowych.
 2. Uczestnicy samodzielnie przygotowują  oryginalny niepublikowany wcześniej tekst literacki mający formę opowiadania.
 3. Termin oddania prac konkursowych: 15 stycznia 2018 roku.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie uroczystości związanej z Dniem Patrona Szkoły.
 5. Główną nagrodą w Konkursie jest pióro ufundowane przez dyrektora szkoły.
 6. W zależności od poziomu prac organizatorzy przewidują możliwość opublikowania ich w zakresie możliwości Szkoły.
 7. Praca literacka powinna być przekazana do sekretariatu Szkoły w formie zapisu ręcznego , wydruku lub korespondencji elektronicznej.
 8. W skład Jury wchodzi 5 osób, w tym jedna osoba spoza Szkoły i jeden jej absolwent.

Temat pracy literackiej w roku szkolnym 2017/2018:

Zwykła historia.


Zasiłki szkolne


 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku
 są w szczególności:

1) śmierć jednego lub obojga rodziców

2) nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia

3) ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu

4) pożar lub zalanie mieszkania.

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Termin składania wniosku:

 nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku. 

Wniosek

Wzór wniosku jest dostępny jest w sekretariacie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu, Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp.

 W przypadku ubiegania się zasiłek szkolny nie jest wymagane załączanie
do wniosku zaświadczeń wysokości dochodów, ani zaświadczeń korzystaniu
ze świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłki szkolne przyznawane są na wniosek:

 • rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły

Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Okólna 2 pokój nr 201
 codziennie od godz. 7.30 do 15.15, we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.


 

POROZUMIENIE

W dniu 21 czerwca br. nasze Liceum podpisało z Miejską Komendą Policji w Gorzowie porozumienie o współpracy między Szkołą a Policją w realizacji programu klasy policyjno-prawniczej, która rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 września br.

   
 

 


 KLASA POLICYJNA


 

Od 1 września 2017 r. otwieramy klasę mundurową o profilu policyjno-prawniczym, z autorskim programem zawierającym przedmiot uzupełniający ,,Edukacja Policyjno-Prawnicza’’ składający się z następujących elementów:

 • Wiedza o Policji,
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony,
 • Kwalifikacje do służby w policji,
 • Wiedza o prawie.

Klasa będzie prowadzona we współpracy z Miejską Komendą Policji – przewidziane są cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych sekcji i wydziałów policji, zajęcia na strzelnicy policyjnej, elementy musztry i ceremoniału policyjnego.

Absolwenci tej klasy otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do Policji.

 Zostanie również nawiązana współpraca z Sądem Rejonowym i Okręgowym, uczniowie będą uczestniczyć w rozprawach sądowych, spotykać się z sędziami, adwokatami i prokuratorami

 


Dzień Przedsiębiorczości


26 kwietnia 2017r. odbył się Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości. Uczniowie w ramach tego programu brali udział w jednodniowych praktykach w różnych firmach. 


XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 


 

W styczniu 2017r. w Zielonej Górze odbył się drugi etap XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  pod hasłem "państwo a gospodarka". Naszą szkołę reprezentował jeden uczeń.

 


Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"


14 marca odbył się drugi etap Olimpiady "Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych", który odbył się w Zielonej Górze. Szkołę reprezentowało troje uczniów
z klasy pierwszej liceum.

 


 Przedsiębiorczość


W naszej szkole odbywały się także inne przedsięwzięcia związane z przedsiębiorczości. Wizytował u nas pan Idziaszek, który zajmuje się poradnictwem zawodowym. Uczniowie brali udział też w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.


DROGA KRZYŻOWA


 Tradycją naszej Szkoły jest organizowanie Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta. Także w tym roku nasi uczniowie pochylili się nad rozważaniami kolejnych stacji.


WYCIECZKA DO WARSZAWY


 W dniach 29-31 marca odbyła się wycieczka części uczniów klasy pierwszej Liceum.

 


  CYBERPRZEMOC


 

28 kwietnia uczniowie II klasy gimnazjum spotkali się z pracownikiem I  Komisariatu w Gorzowie Wlkp. st. posterunkowym Krystianem Hernikiem. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie działania podejmowane często dla zabawy przez rówieśników można zakwalifikować jako cyberprzemoc. Dotyczą m.in. kompromitujących materiałów, ukradkiem zrobionych zdjęć, nagranych na telefonie komórkowym filmików, które docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Dlatego ważne jest aby ofiary a także świadkowie cyberprzemocy rozmawiali z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą.

 

CYBERRZEOMOC TO PRZESTĘPSTWO

zgłaszamy je organom ścigania


 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA GIMNAZJUM


 

24 lutego 2017 r. uczniowie klasy I gimnazjum brali udział w 2- godzinnych warsztatach nt. "Jak być dobrym kolegą? Budowanie satysfakcjonujących relacji koleżeńskich. Zajęcia prowadziły Pani Grażyna Franczuk i Pani Beata Jas z ZPP-P w Gorzowie Wlkp.

 

03 marca 2017 r. uczniowie klasy II gimnazjum brali udział w 2-godzinnych warsztatach nt. "Kryzys nastolatka". Zajęcia prowadziły psycholog Pani Agata Kozłowska i psycholog Pani Marta Mikołajewicz-Kiełpińska z ZPP-P w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie pod okiem psychologów rozwiązywali w grupie problemy, które na swojej drodze napotykają nastolatkowie.


 Koncert MAJ w Klubie pod Filarami


 14 marca 2017 r. uczniowie gimnazjum uczestniczyli w kolejnej edycji koncertu MAJ. Wykładowcą, który uczynił koncert energetycznym i twórczym  był puzonista Pan Grzegorz Turczyński.

 

Uczniowie współtworzyli koncert muzykując na instrumentach pochodzenia latynoamerykańskiego
i afrykańskiego takich jak: guiro, kabasa, shaker czy kachon.

Ocena uczniów: najlepszy koncert!!! Dziękujemy!!! 

 

 

 

 


TAK POMAGAM!


 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami i nauczycielami przeprowadzą SZKOLNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI.

Dla najbardziej potrzebujących składamy żywność
z długotrwałym terminem ważności.

Wszystkie zebrane dary przekażemy do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie Wlkp.

 

 


ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2017 r.


 

Począwszy od 01 marca od Środy Popielcowej, aż do Poniedziałku Wielkanocnego uczniowie naszej szkoły odkrywają nowe wyzwania w postaci zadania do wykonania.

Każdego dnia wyznaczony uczeń zdrapuje  kolejny dzień ze ZDRAPKI WIELKOPOSTNEJ i informuje klasę o treści zadania.

Atrakcyjna forma zdrapki zachęca uczniów do lepszego przygotowania się na radość Chrystusowego Zmartwychwstania.


 SKARBONKA MIŁOSIERDZIA


 

 

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji "Jałmużna Wielkopostna".

Poprzez rezygnację z konkretnych przyjemności darczyńcy przeznaczają zaoszczędzone środki na rzecz osób potrzebujących pomocy.

 

 


Konferencja dla nauczycieli
15.01. – 20.01.2017

 Erasmus + - Turku (Finlandia)


 W styczniu 2017 roku nauczyciele naszej szkoły Panie Katarzyna Głębowska i Agnieszka Gabis brały udział w międzynarodowej konferencji w ramach programu Erasmus+, której gospodarzem była fińska szkoła w Turku.

W trakcie pięciodniowej wizyty nauczyciele z siedmiu państw uczestniczyli w spotkaniach, których tematyka dotyczyła głównie problematyki doradztwa, rozumianego jako  wszechstronne wspieranie uczniów przez szkoły w ich karierze edukacyjnej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać funkcjonowanie słynącego ze skuteczności fińskiego systemu szkolnictwa.

Wizytowali szkoły różnych szczebli, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, w toku spotkań z uczniami i nauczy

cielami mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Gospodarze konferencji zaprezentowali również innowacyjną metodę przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej.

 

 


Dzień Języków
28 lutego w naszej Szkole odbył się Dzień Języków. Uczniowie zmagali się w licznych konkurencjach dotyczących innych państw.
 
     
     

Dzień Patrona

23 lutego 2017 r. w naszej odbył się dzień patrona. Uroczystości odbywały się w Katedrze oraz naszej Szkole.

   
   

Warsztaty zawodoznawcze dla licealistów
i gimnazjalistów

        W poniedziałek 13.02.2017 r. uczniowie pierwszej i trzeciej klasy liceum uczestniczyli  w 2-godzinnych w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk pedagoga ZPPP z działu doradztwa zawodowego.

Zakres warsztatów obejmował  wybór przedmiotów rozszerzonych a  ich wpływ na dalszy przebieg  ścieżki edukacyjnej  uczniów pierwszej klasy liceum.

 

Rekrutacja na wyższe uczelnie oraz możliwość finansowania studiów to tematy realizowane w czasie warsztatów zawodoznawczych   przez uczniów trzeciej klasy liceum.

 

W czwartek 16.02.2017r. uczniowie III klasy gimnazjum uczestniczyli w 4-godzinnych warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Panią Iwonę Wiszczuk i Panią Magdalenę Przyborowską z ZPPP z działu doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie przez uczniów  czynników warunkujących wybór dalszej drogi kształcenia, uczestniczenie w testach preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poznanie oferty szkół ponadgimnazjalnych i przebiegu rekrutacji.

 


Koncert MAJ w Klubie pod Filarami

 

 

    We wtorek 17.02.2017 r. uczniowie I i II klasy gimnazjum uczestniczyli w koncercie polskiego wokalisty i gitarzysty z pogranicza jazzu i bluesa Pana Leszka Dranickiego. O historii powstania jazzu nasi uczniowie wiedzą już prawie wszystko.

 

Dopalam się SOBĄ

Zajęcia profilaktyczne "Dopalam się sobą"  23 stycznia 2017 r. uczniowie klasy I LO uczestniczyli w Wojewódzkim programie Antydopalaczowym "Dopalam się sobą".

 

 

 

 

Zajęcia prowadziła st. sierżant Agata Mikołajczyk
z Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.


Spektakl SKĄPIEC


Uczniowie gimnazjum brali udział w spektaklu w szkolej Auli.

   

 


 Próbne Egzaminy Gimnazjalne

Nasi gimazjaliści trenowali przed kwietniowymi egzaminami


 WYCIECZKA DO BERLINA


W dniach 1-2 grudnia 2016 r. odbyła się wycieczka do stolicy Niemiec. Uczestnicy mogli zobaczyć m.in. Kolumnę Zwycięstwa, Bramę Brandenburską, Zoo, Wieżę Telewizyjną. Wyjazd wszystkim się podobał.

 

 

 


11 LISTOPADA


 

DWIE WIZJE - JEDNA POLSKA


 KARTKA z KALENDARZA


 

   

Wyjazd integracyjny klasy I LO


 12 września odbył się wyjazd  uczniów klasy pierwszej naszego Liceum. Integracja odbywała się na plażach Dziwnowa i Dziwnówka. Zdaniem uczestników wycieczka była udana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 UWAGA

Nasza szkoła otrzymała certyfikat
 


Umieściliśmy regulamin korzystania z rządowych podręczników dla uczniów


REGULAMIN


 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?