Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

Program Erasmus+

Współpraca na rzecz innowacji
i dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Projekty realizowane w ramach akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” polegają na dwu- lub trzyletniej, międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną. Celem działań powinno być wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W szczególności chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych:

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

Mogą w nich uczestniczyć co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów.Dzięki dofinansowaniu ich uczniowie mogą wyjeżdżać  do szkół partnerskich;

partnerstwa strategiczne – współpraca między regionami.

W ich skład muszą wchodzić konsorcja z co najmniej dwóch krajów, obejmujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną organizację działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu;

partnerstwa strategiczne – współpraca instytucji działających w obszarze edukacji.

Polegają na współpracy co najmniej trzech dowolnych instytucji działających w obszarze edukacji z trzech różnych krajów.

 

Nasza szkoła złożyła wniosek projektu w ramach akcji 2.1 - Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca Szkół.

 

 We wrześniu 2014 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków.  W naszym regionie tylko dwie szkoły uzyskały zatwierdzenie realizacji projektu i otrzymały dofinansowanie z  programu Erasmus+.  Jednym z dwóch zatwierdzonych w regionie projektów był nasz projekt - Peer2Peer.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?