Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

FINLANDIA  - TURKU 07-12.05.2017

Podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów w Finlandii  uczniowie wraz z nauczycielami brali udział w spotkaniach , podczas których realizowali zamierzone cele. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali swoje dotychczasowe prace. Były to prezentacje na temat systemu edukacji  oraz szkolnictwa wyższego w  krajach partnerskich.  

Podczas spotkania międzynarodowe grupy robocze uczniów pracowały nad projektem idealnej szkoły -programu nauczania, regulaminu, budżetu itp. Opracowane projekty były prezentowane i szczegółowo omawiane przez uczniów podczas spotkania wszystkich uczestników mobilności, młodzieży goszczącej, ich rodziców i nauczycieli goszczącej szkoły. Uczniowie przygotowywali się przed wyjazdem do wzięcia udziału w prezentacjach zbierając potrzebne informacje oraz  ucząc się precyzyjnego słownictwa w języku angielskim.

Podczas kolejnego dnia pobytu w szkole w Turku   wszyscy  uczniowie pracowali  w swoich grupach  przygotowując  broszurki lub prezentacje na temat możliwości studiowania jakie europejskie uczelnie oferują obcokrajowcom, w szczególności obywatelom państw Unii Europejskiej (wymagania, terminy, potrzebne dokumenty) oraz przeciętnych kosztów utrzymania w danym kraju.

Uczniowie zwiedzili przyjmującą ich szkołę fińską, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych oraz  zapoznali się z działalnością i  regulaminem szkoły. Brali również udział w zajęciach integracyjnych  obejmujących gry i zabawy zespołowe, wycieczkę do parku narodowego połączoną z licznymi quizami, zwiedzania miasta, muzeum.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?