Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

O GIMNAZJUM

Informacje o Szkole.

 

                Katolickie Gimnazjum działa przy Katolickim Liceum Św. Tomasza z Akwinu. Jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkoły publicznej. W Gimnazjum uczą nauczyciele z liceum, posiadający wysokie kwalifikacje – wszyscy mają wykształcenie wyższe, część ma również ukończone studia podyplomowe, jest doradcami metodycznymi lub pracownikami Wyższej Szkoły Zawodowej, co jest o tyle ważne, że przygotowanie do matury zaczyna się już w gimnazjum.

 

Opłaty za Szkołę.

                Katolickie Gimnazjum jest szkołą społeczną, a więc koszt jej utrzymania spoczywa w części na rodzicach uczniów. Przy wstępowaniu do Szkoły płaci się wpisowe w wysokości 130 zł za każdy rok szkolny (można wpłacić jednorazowo 390 zł lub co roku po 130 zł). Natomiast opłaty za naukę (czesne) wynoszą 230 zł miesięcznie - płatności od miesiąca września do miesiąca sierpnia lub 275 zł od od miesiąca września do miesiąca czerwca.

 

Charakterystyka Szkoły.

 

Przedmioty

wiodące

Języki

Przedmioty rozszerzone

Zajęcia dodatkowe

Warunki przyjęcia

Języki obce

Informatyka

Język polski

Matematyka

Biologia

Historia

Do wyboru przez ucznia dwa języki spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego

Język polski, matematyka, dwa języki obce, informatyka

Basen, Mała Akademia Jazzu, edukacja teatralna i filmowa, koła przedmiotowe

Średnia ocen z VI klasy, wynik sprawdzianu, punkty dodatkowe

 

Mocne strony Szkoły:

 • nauczanie rozszerzone w porównaniu do szkół publicznych
 • wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego: średni wynik egzaminu gimnazjalnego Szkoły w 2012 r.
  – część humanistyczna 78%,
  - część matematyczno-przyrodnicza 66%,
  - j. obce 91%
 • wysoki poziom nauczania (średnia ocen całej Szkoły - 4,4)
 • wychowanie oparte na wartościach katolickich
 • bezpieczeństwo – brak narkotyków, przemocy, agresji, komfort psychiczny ucznia
 • serdeczna, rodzinna atmosfera, możliwość indywidualnej pracy z uczniem
 • pracownia komputerowa z podłączeniem do Internetu

 

Adres Szkoły – Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 36,      tel./fax 722 50 91

http://swtomasz.edu.pl, e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?