Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

O Liceum

 

Informacje o Szkole.

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu zostało założone w 1991 r. Jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka trwa 3 lata. Wszyscy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka polskiego, matematyki, i języków obcych (w zakresie przedmiotów obowiązkowych). Po pierwszej klasie uczniowie wybierają przedmioty rozszerzone (od 2 do 4) – ze wszystkich możliwych do rozszerzenia przedmiotów, wybór tych przedmiotów zależy tylko od ucznia. Wybranych przedmiotów uczą się w małych grupach w wymiarze kilku godz. w tygodniu. Oprócz tego oferujemy przedmioty uzupełniające – według życzenia uczniów. Mogą to być np. zajęcia artystyczne, grafika komputerowa czy zajęcia medioznawcze.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych   200 m. od Szkoły oraz na basenie w ,,Słowiance’’.

Od 2017/2018 roku szkolnego możliwa jest  rekrutacja do klasy mundurowej o profilu policyjnym.

 

Charakterystyka Szkoły.

 

Przedmioty wiodące

Języki

Przedmioty rozszerzone – do wyboru przez ucznia

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Informatyka

Język polski

Matematyka

Biologia

Historia

 

Do wyboru przez ucznia dwa języki spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego (oba w wymiarze większym niż w szkołach publicznych, także  na poziomie podstawowym)

Język polski, języki obce, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, języka łaciński, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Według zainteresowań uczniów, np. ekonomia w praktyce, zajęcia artystyczne, medioznawcze,

grafika komputerowa itd.

 

Mocne strony Szkoły:

  • wysoko wykwalifikowani nauczyciele (wszyscy mają wykształcenie wyższe, są egzaminatorami Nowej Matury, niektórzy pracują w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i Wyższej Szkole Zawodowej)
  • serdeczna, rodzinna atmosfera, możliwość indywidualnej pracy z uczniem
  • komfort psychiczny ucznia
  • bezpieczeństwo – szkoła jest zamykana, nie ma narkotyków, przemocy, agresji
  • wysoki poziom nauczania, zwłaszcza języków obcych (nauka w małych grupach) – wyniki egzaminu maturalnego z języków obcych są zawsze w najwyższych przedziałach wyników
  • wychowanie oparte na wartościach katolickich
  • pracownia komputerowa z podłączeniem do Internetu

 

Opłaty za Szkołę.

                Katolickie Liceum jest szkołą społeczną, a więc koszt jej utrzymania spoczywa w części na rodzicach uczniów. Przy wstępowaniu do Szkoły płaci się wpisowe w wysokości 200 zł za każdy rok szkolny (można wpłacić jednorazowo
500 zł). Natomiast opłaty za naukę (czesne) wynoszą 320 zł miesięcznie - płatności od miesiąca września do miesiąca sierpnia.

Osiągnięcia Liceum:

 

  • Zdawalność egzaminu maturalnego w poprzednim roku szkolnym - 100%, średni wynik z większości przedmiotów był wyższy niż średni wynik w naszym okręgu, z języków obcych i geografii wyniki naszego Liceum były w grupie najwyższych wyników w okręgu
  • Co roku prawie 100 % absolwentów dostaje się na studia wyższe (absolwenci nasi studiują m. in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Szczecińskim, Wrocławskim, Politechnice Poznańskiej, Wrocławskiej i in
  • Uczniowie nasi biorą udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym – byli m. in. finalistami Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Wiedzy Religijnej, laureatami konkursów recytatorskich, przeglądów teatralnych, konkursów piosenki i poezji francuskiej.

 

 

 Adres Szkoły:            Gorzów Wlkp.,  ul. Drzymały 36,     tel/fax. 95 722 50 91

                                http://www.swtomasz.edu.pl

                               e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?