Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dyrektor

Marek Robak


 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000


 

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

O Liceum

 

Informacje o Szkole.

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu zostało założone w 1991 r. Jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka trwa 3 lata. Wszyscy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka polskiego, matematyki, i języków obcych (w zakresie przedmiotów obowiązkowych). Po pierwszej klasie uczniowie wybierają przedmioty rozszerzone (od 2 do 4) – ze wszystkich możliwych do rozszerzenia przedmiotów, wybór tych przedmiotów zależy tylko od ucznia. Wybranych przedmiotów uczą się w małych grupach w wymiarze kilku godz. w tygodniu. Oprócz tego oferujemy przedmioty uzupełniające – według życzenia uczniów. Mogą to być np. zajęcia artystyczne, grafika komputerowa czy zajęcia medioznawcze.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych   200 m. od Szkoły oraz na basenie w ,,Słowiance’’.

Od 2017/2018 roku szkolnego możliwa jest  rekrutacja do klasy mundurowej o profilu policyjnym.

 

Charakterystyka Szkoły.

 

Przedmioty wiodące

Języki

Przedmioty rozszerzone – do wyboru przez ucznia

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Informatyka

Język polski

Matematyka

Biologia

Historia

 

Do wyboru przez ucznia dwa języki spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego (oba w wymiarze większym niż w szkołach publicznych, także  na poziomie podstawowym)

Język polski, języki obce, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, języka łaciński, filozofia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

Według zainteresowań uczniów, np. ekonomia w praktyce, zajęcia artystyczne, medioznawcze,

grafika komputerowa itd.

 

Mocne strony Szkoły:

  • wysoko wykwalifikowani nauczyciele (wszyscy mają wykształcenie wyższe, są egzaminatorami Nowej Matury, niektórzy pracują w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i Wyższej Szkole Zawodowej)
  • serdeczna, rodzinna atmosfera, możliwość indywidualnej pracy z uczniem
  • komfort psychiczny ucznia
  • bezpieczeństwo – szkoła jest zamykana, nie ma narkotyków, przemocy, agresji
  • wysoki poziom nauczania, zwłaszcza języków obcych (nauka w małych grupach) – wyniki egzaminu maturalnego z języków obcych są zawsze w najwyższych przedziałach wyników
  • wychowanie oparte na wartościach katolickich
  • pracownia komputerowa z podłączeniem do Internetu

 

Opłaty za Szkołę.

                Katolickie Liceum jest szkołą społeczną, a więc koszt jej utrzymania spoczywa w części na rodzicach uczniów. Przy wstępowaniu do Szkoły płaci się wpisowe w wysokości 200 zł za każdy rok szkolny (można wpłacić jednorazowo
500 zł). Natomiast opłaty za naukę (czesne) wynoszą 320 zł miesięcznie - płatności od miesiąca września do miesiąca sierpnia.

Osiągnięcia Liceum:

 

  • Zdawalność egzaminu maturalnego w poprzednim roku szkolnym - 100%, średni wynik z większości przedmiotów był wyższy niż średni wynik w naszym okręgu, z języków obcych i geografii wyniki naszego Liceum były w grupie najwyższych wyników w okręgu
  • Co roku prawie 100 % absolwentów dostaje się na studia wyższe (absolwenci nasi studiują m. in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Szczecińskim, Wrocławskim, Politechnice Poznańskiej, Wrocławskiej i in
  • Uczniowie nasi biorą udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym – byli m. in. finalistami Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Wiedzy Religijnej, laureatami konkursów recytatorskich, przeglądów teatralnych, konkursów piosenki i poezji francuskiej.

 

 

 Adres Szkoły:            Gorzów Wlkp.,  ul. Drzymały 36,     tel/fax. 95 722 50 91

                                http://www.swtomasz.edu.pl

                               e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?