Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

Informacje o projekcie COMENIUS

PROGRAM COMENIUS

  Od wielu lat nasza szkoła uczestniczy w Programie Comenius, który ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Program pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz zachęca uczniów do nauki języków obcych. Program Comenius wspiera tworzenie partnerstw pomiędzy szkołami państw członkowskich Unii Europejskiej w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli.

Nasze gimnazjum i liceum biorą udział w akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

  Projekty partnerskie to współpraca  szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Partnerskie Projekty Szkół dzielą się na projekty dwustronne i projekty wielostronne. Nasza szkoła uczestniczy w projektach wielostronnych.

Projekty wielostronne to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie. Mogą koncentrować się wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką. Tematyka projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół może dotyczyć dowolnego tematu związanego z edukacją szkolną.

VISION 2020

to aktualny dwuletni projekt na lata 2012-2014 , w którym oprócz naszej szkoły uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska szkól z następujących państw członkowskich: Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Belgia i Hiszpania. Projekt  ma na celu zachęcenie uczniów do spojrzenia w przyszłość i zadecydowania o tym jak będzie wyglądało ich życie jako obywateli Europy w roku 2020. Tytuł projektu to gra słów - Vision 2020 , to w języku angielskim wizja roku 2020 lub doskonały wzrok. W ramach projektu uczniowie przeanalizują obecną sytuację, a następnie opracują i rozwiną sugestie dotyczące stworzenia doskonałej Europy 2020r., kiedy to będą wkraczać w dorosłe życie i rozpoczynać karierę zawodową.

Przykładowe formy aktywności podczas realizacji projektu:

  • spotkania partnerów projektu
  • wyjazdy do szkół partnerskich nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie
  • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu
  • wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT    (www, e-mail, )
  • ankiety, analiza i raporty  dotyczące tematyki projektu
  • wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu
  • przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu
  • rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe)

 Grupa Vision 2020 Facebook

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Osoby, które uczą się języka angielskiego i chciałyby dokładnie zapoznać się z projektem oraz uczestniczyć w jego pracach proszone są o zgłoszenie się do p.Gawrońskiej (gabinet 27)

 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?