Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Dyrektor

Marek Robak


 

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000


 

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

Informacje o projekcie COMENIUS

PROGRAM COMENIUS

  Od wielu lat nasza szkoła uczestniczy w Programie Comenius, który ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Program pomaga młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego oraz zachęca uczniów do nauki języków obcych. Program Comenius wspiera tworzenie partnerstw pomiędzy szkołami państw członkowskich Unii Europejskiej w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli.

Nasze gimnazjum i liceum biorą udział w akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół.

  Projekty partnerskie to współpraca  szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Partnerskie Projekty Szkół dzielą się na projekty dwustronne i projekty wielostronne. Nasza szkoła uczestniczy w projektach wielostronnych.

Projekty wielostronne to projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie. Mogą koncentrować się wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką. Tematyka projektów Comenius Partnerskie Projekty Szkół może dotyczyć dowolnego tematu związanego z edukacją szkolną.

VISION 2020

to aktualny dwuletni projekt na lata 2012-2014 , w którym oprócz naszej szkoły uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska szkól z następujących państw członkowskich: Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Belgia i Hiszpania. Projekt  ma na celu zachęcenie uczniów do spojrzenia w przyszłość i zadecydowania o tym jak będzie wyglądało ich życie jako obywateli Europy w roku 2020. Tytuł projektu to gra słów - Vision 2020 , to w języku angielskim wizja roku 2020 lub doskonały wzrok. W ramach projektu uczniowie przeanalizują obecną sytuację, a następnie opracują i rozwiną sugestie dotyczące stworzenia doskonałej Europy 2020r., kiedy to będą wkraczać w dorosłe życie i rozpoczynać karierę zawodową.

Przykładowe formy aktywności podczas realizacji projektu:

  • spotkania partnerów projektu
  • wyjazdy do szkół partnerskich nauczycieli i uczniów uczestniczących w projekcie
  • opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach projektu
  • wymiana doświadczeń i praktyk, z wykorzystaniem odpowiednich środków, a szczególnie ICT    (www, e-mail, )
  • ankiety, analiza i raporty  dotyczące tematyki projektu
  • wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu
  • przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu
  • rozpowszechnianie doświadczeń i efektów projektu (w tym publikacje, materiały, strony internetowe)

 Grupa Vision 2020 Facebook

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Osoby, które uczą się języka angielskiego i chciałyby dokładnie zapoznać się z projektem oraz uczestniczyć w jego pracach proszone są o zgłoszenie się do p.Gawrońskiej (gabinet 27)

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?