Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

ZASADY

Wszyscy uczniowie zobowiązani są do:

  • Uczęszczania do szkoły codziennie, chyba że posiadają prawne usprawiedliwienie nieobecności.
  • Przestrzegania regulaminów klasowych.
  • Traktowania personelu, innych uczniów i członków społeczności szkolnej z godnością i szacunkiem.
  • Posiadania własnego indeksu i przynoszenia go do szkoły każdego dnia. Rodzice powinni od czasu do czasu sprawdzać indeks ucznia.

Jakiekolwiek zachowanie narażające bezpieczeństwo innych takie jak napastowanie, zastraszanie czy działania niezgodne z prawem nie będzie w naszej szkole tolerowane.


Numer konta Szkoły

26 1500 1416 1214 1002 0016 0000

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?