Erasmus+

Wróćmy do rzeczywistości / Let’s come back to reality

2021-2023

Po wielu miesiącach zdalnego nauczania, w ramach procesu powrotu do świata realnego realizujemy działania  kolejnego projektu, który uzyskał akceptację  Narodowej˛ Agencji  Programu Erasmus+. Mamy nadzieję, że działania te będą bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu oraz wspierały zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności i kompetencji, a także dawały możliwości rozwoju osobistego uczniów i nauczycieli. Projekt obejmuje grupowe mobilności uczniów do Hiszpanii i Francji oraz wyjazdy nauczycieli w celu obserwacji pracy w partnerskich szkołach w tych krajach. Uczestnicy projektu zapoznają się  z funkcjonowaniem systemu edukacji w Hiszpanii i Francji,  będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych różnych przedmiotów, zajęciach pozalekcyjnych oraz różnego rodzaju działaniach społecznych i charytatywnych organizowanych przez szkoły partnerskie. Podczas pobytu w tych krajach  poznają  również historię i kulturę Hiszpanii i Francji zwiedzając, obserwując styl życia oraz tradycje, degustując regionalne potrawy.

Harmonogram mobilności

02-07.10.2022 – wizyta grupy hiszpańskiej w Polsce

09-15.10.2022 – wyjazd do Lyonu, Francja (4 uczniów i 1 opiekun)

16-22.10.2022 – wyjazd do Madrytu, Hiszpania (4 uczniów i 1 opiekun)

23-29.10.2022 – wyjazd do Madrytu, Hiszpania (2 nauczycieli)

13-19.11.2022 – wyjazd do Lyonu, Francja (2 nauczycieli)