Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Jesteś

Darmowy licznik odwiedzin

gościem na naszej stronie

25 - lecie Katolickiego Liceum

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i LAby przekazać 1% podatku naszej szkole, proszę dopisać KATOLICKIE G i L

newspaper

Aby przekazać 1% podatku naszej szkole jako cel szczegółowy proszę wpisać KATOLICKIE G i L

MENU 

Oni zrobili co trzeba

           
       1918 - 2019      
             

 Teraz Twoja kolej


WAŻNA INFORMACJA dotycząca podręcznika do HISTORII


 

UWAGA!  Na skutek braku uzyskania zezwolenia MEN dla podręcznika do historii Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego podręcznik do historii dla klasy I Liceum 4-letniego zostaje zmieniony na podręcznik wydawnictwa WSiP -  M.N. Faszcza, R. Lolo, K. Wiśniewski: Historia. Zakres podstawowy. Kl. I.

 


 

Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu
w Gorzowie Wielkopolskim

 


13 grudnia 1981


 

Tekst dekretu o stanie wojennymTekst dekretu o stanie wojennym 

Bernard Maseli – polski muzyk, wibrafonista, kompozytor, pedagog, realizator nagrań, wirtuoz gry na instrumencie malletKAT wystąpił gościnnie w  w Klubie pod Filarami. W koncercie uczestniczyli uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum. Oprócz merytorycznej części koncertu poświęconej historii postania KAT-u uczniowie mieli także możliwość wysłuchania znanych standardów jazzowych w wykonaniu najlepszego wibrafonisty w Polsce i na świecie.


Frida Kahlo i Diego Rivera.
Polski kontekst

06 grudnia 2016 r. uczniowie Katolickiego Gimnazjum i Liceum  pod opieką nauczycieli udali się do Poznania  na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”.  Jest to  pierwsza  i jedyna w Polsce wystawa Kahlo i Rivery, wzbogacona o mało znany polski wątek w życiu artystów. Tytułowy kontekst tworzą z jednej strony bardzo bliskie relacje artystów z autorkami o polskim pochodzeniu (Bernice Kolko i Fanny Rabel), z drugiej zaś obecność obrazów Kahlo i Rivery oraz grafik Fanny Rabel na Wystawie Sztuki Meksykańskiej w 1955 roku w Polsce.

     
       

  100 lat Niepodległej

     

     


Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku
 są w szczególności:

1) śmierć jednego lub obojga rodziców

2) nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia

3) ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu

4) pożar lub zalanie mieszkania.

 Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Termin składania wniosku:

 nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
przyznanie tego zasiłku. 

Wniosek

Wzór wniosku jest dostępny jest w sekretariacie Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu, Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp.

 W przypadku ubiegania się zasiłek szkolny nie jest wymagane załączanie
do wniosku zaświadczeń wysokości dochodów, ani zaświadczeń korzystaniu
ze świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłki szkolne przyznawane są na wniosek:

  • rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia
  • dyrektora szkoły

Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Okólna 2 pokój nr 201
 codziennie od godz. 7.30 do 15.15, we wtorek od godz. 7.30 do 16.30.


 

POROZUMIENIE

Nasze Liceum podpisało z Miejską Komendą Policji w Gorzowie porozumienie o współpracy między Szkołą a Policją w realizacji programu klasy policyjno-prawniczej, która rozpocznie swoje funkcjonowanie od 1 września br.

   
 

 


 KLASA POLICYJNA


 

Od 1 września 2017 r. otwieramy klasę mundurową o profilu policyjno-prawniczym, z autorskim programem zawierającym przedmiot uzupełniający ,,Edukacja Policyjno-Prawnicza’’ składający się z następujących elementów:

  • Wiedza o Policji,
  • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony,
  • Kwalifikacje do służby w policji,
  • Wiedza o prawie.

Klasa będzie prowadzona we współpracy z Miejską Komendą Policji – przewidziane są cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych sekcji i wydziałów policji, zajęcia na strzelnicy policyjnej, elementy musztry i ceremoniału policyjnego.

Absolwenci tej klasy otrzymają dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do Policji.

 Zostanie również nawiązana współpraca z Sądem Rejonowym i Okręgowym, uczniowie będą uczestniczyć w rozprawach sądowych, spotykać się z sędziami, adwokatami i prokuratorami


  CYBERPRZEMOC


 Uczniowie II klasy gimnazjum spotkali się z pracownikiem I  Komisariatu w Gorzowie Wlkp. st. posterunkowym Krystianem Hernikiem. Tematem spotkania była cyberprzemoc i ogólnie pojęte bezpieczeństwo w sieci.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie działania podejmowane często dla zabawy przez rówieśników można zakwalifikować jako cyberprzemoc. Dotyczą m.in. kompromitujących materiałów, ukradkiem zrobionych zdjęć, nagranych na telefonie komórkowym filmików, które docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Dlatego ważne jest aby ofiary a także świadkowie cyberprzemocy rozmawiali z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą bądź inną zaufaną osobą.

 

CYBERRZEOMOC TO PRZESTĘPSTWO

zgłaszamy je organom ścigania

 


TAK POMAGAM!


 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami i nauczycielami przeprowadzą SZKOLNĄ ZBIÓRKĘ ŻYWNOŚCI.

Dla najbardziej potrzebujących składamy żywność
z długotrwałym terminem ważności.

Wszystkie zebrane dary przekażemy do Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie Wlkp.

 

 


Konferencja dla nauczycieli

 Erasmus + - Turku (Finlandia)


 W styczniu 2017 roku nauczyciele naszej szkoły Panie Katarzyna Głębowska i Agnieszka Gabis brały udział w międzynarodowej konferencji w ramach programu Erasmus+, której gospodarzem była fińska szkoła w Turku.

W trakcie pięciodniowej wizyty nauczyciele z siedmiu państw uczestniczyli w spotkaniach, których tematyka dotyczyła głównie problematyki doradztwa, rozumianego jako  wszechstronne wspieranie uczniów przez szkoły w ich karierze edukacyjnej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poznać funkcjonowanie słynącego ze skuteczności fińskiego systemu szkolnictwa.

Wizytowali szkoły różnych szczebli, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, w toku spotkań z uczniami i nauczy

cielami mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Gospodarze konferencji zaprezentowali również innowacyjną metodę przeprowadzania egzaminów w formie elektronicznej.

 

 


Dopalam się SOBĄ

Zajęcia profilaktyczne "Dopalam się sobą"   uczniowie klasy I LO uczestniczyli w Wojewódzkim programie Antydopalaczowym "Dopalam się sobą".

 

 

 

 

Zajęcia prowadziła st. sierżant Agata Mikołajczyk
z Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp. UWAGA

Nasza szkoła otrzymała certyfikat
 


Umieściliśmy regulamin korzystania z rządowych podręczników dla uczniów


REGULAMIN


 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?