Święty Tomasz z Akwinu – wybitny filozof, teolog, doktor Kościoła Katolickiego żyjący w XIII wieku we Włoszech. Stworzył system nauki filozoficznej zwany tomizmem, którego nurty są żywe do dziś. Święty Tomasz miał duży wpływ na ukierunkowanie sposobu myślenia zachodnich Chrześcijan. Jednym z jego najbardziej znanych
i cenionych dzieł jest „Suma teologii”. Kolejnymi ważnymi dziełami są: „Apologia wiary przeciwko poganom” oraz komentarze do niektórych ksiąg Pisma Świętego. Ten dominikanin przedstawił pięć argumentów przemawiających za istnieniem Boga. Papież Jan XXII kanonizował Tomasza z Akwinu w lipcu 1323 roku a papież Pius V w 1567 roku ogłosił go piątym doktorem Kościoła zachodniego.  Ten teolog uznawany jest za patrona wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich. Wspomnienie liturgiczne tego świętego obchodzimy 28 stycznia.