Informacje o Szkole.


    Katolickie Liceum Św. Tomasza z Akwinu zostało założone w 1991 r. Jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka trwa 4 lata. Wszyscy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin języka polskiego, matematyki, i języków obcych
(w zakresie przedmiotów obowiązkowych).

   Po pierwszej klasie uczniowie wybierają przedmioty rozszerzone (od 2 do 4) – ze wszystkich możliwych do rozszerzenia przedmiotów, wybór tych przedmiotów zależy tylko od ucznia. Wybranych przedmiotów uczą się w małych grupach w wymiarze kilku godz. w tygodniu.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w Zespole Szkół Ekonomicznych   200 m. od Szkoły oraz na basenie w ,,Słowiance’’.

Od 2017/2018 roku szkolnego możliwa jest  rekrutacja do klasy mundurowej o profilu policyjnym.

 

Charakterystyka Szkoły.

Przedmioty wiodące

Języki

Przedmioty rozszerzone – do wyboru przez ucznia

Języki obce

Język polski

Matematyka

Biologia

Historia

 

Do wyboru przez ucznia dwa języki spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego
(oba w wymiarze większym niż
w szkołach publicznych, także  na poziomie podstawowym)

Język polski, języki obce, matematyka, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, języka łaciński, filozofia, informatyka, wiedza
o społeczeństwie

 

Mocne strony Szkoły:

  • wysoko wykwalifikowani nauczyciele (wszyscy mają wykształcenie wyższe, są egzaminatorami Nowej Matury, niektórzy pracują w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym i Wyższej Szkole Zawodowej)
  • serdeczna, rodzinna atmosfera, możliwość indywidualnej pracy z uczniem
  • komfort psychiczny ucznia
  • bezpieczeństwo – szkoła jest zamykana, nie ma narkotyków, przemocy, agresji
  • wysoki poziom nauczania, zwłaszcza języków obcych (nauka w małych grupach) – wyniki egzaminu maturalnego z języków obcych są zawsze w najwyższych przedziałach wyników
  • wychowanie oparte na wartościach katolickich
  • pracownia komputerowa z podłączeniem do Internetu

 

Opłaty za Szkołę.

                Katolickie Liceum jest szkołą społeczną, a więc koszt jej utrzymania spoczywa w części na rodzicach uczniów. Aktualne dane dotyczące opłat za szkołę można dowiedzieć się w sekretariacie szkoły.

Osiągnięcia Liceum:

  • Zdawalność egzaminu maturalnego w poprzednim roku szkolnym - 100%, średni wynik z większości przedmiotów był wyższy niż średni wynik w naszym okręgu, z języków obcych i geografii wyniki naszego Liceum były w grupie najwyższych wyników w okręgu
  • Co roku prawie 100 % absolwentów dostaje się na studia wyższe (absolwenci nasi studiują m. in. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie Szczecińskim, Wrocławskim, Politechnice Poznańskiej, Wrocławskiej i in.
  • Uczniowie nasi biorą udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu okręgowym i centralnym – byli m. in. finalistami Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Wiedzy Religijnej, laureatami konkursów recytatorskich, przeglądów teatralnych, konkursów piosenki i poezji francuskiej.

 

 

 Adres Szkoły:       Gorzów Wlkp.,  ul. Drzymały 36,     tel/fax. 95 722 50 91

                                http://www.swtomasz.edu.pl

                               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.